31,1000 zł
2,64% 0,8000 zł
SDS Optic S.A. (SDS)

Wyniki finansowe - SDSOPTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 1 1 -5
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 640 -1 895 -2 009 -2 115
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 982 -1 738 -1 977 -2 108
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 953 -1 707 -1 650 -2 012
Amortyzacja (tys.) 454 151 156 165
EBITDA (tys.) -1 186 -1 744 -1 853 -1 950
Aktywa (tys.) 13 049 10 775 8 022 5 607
Kapitał własny (tys.)* 10 654 8 616 7 012 5 000
Liczba akcji (tys. szt.) 5 776,250 5 830,850 5 877,550 5 877,550
Zysk na akcję (zł) -0,338 -0,293 -0,281 -0,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,844 1,478 1,193 0,851
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej