54,4000 zł
0,18% 0,1000 zł
Ryvu Therapeutics SA (RVU)

Wyniki finansowe - RYVU

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 69 202 20 664 22 824 -40 339
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 160 -7 603 -8 780 -17 937
Zysk (strata) brutto (tys.) -241 -7 135 -9 039 -17 940
Zysk (strata) netto (tys.)* -12 936 -7 548 -8 992 -9 971
Amortyzacja (tys.) 2 578 4 304 1 830 3 482
EBITDA (tys.) 1 418 -3 299 -6 950 -14 455
Aktywa (tys.) 255 700 263 175 278 779 270 514
Kapitał własny (tys.)* 191 913 184 377 175 745 168 663
Liczba akcji (tys. szt.) 15 971,229 15 971,229 15 971,229 15 971,229
Zysk na akcję (zł) -0,810 -0,473 -0,563 -0,624
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,016 11,544 11,004 10,560
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej