0,2895 zł
0,00% 0,0000 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 627 5 255 4 777 5 554
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 108 -105 165 1 630
Zysk (strata) brutto (tys.) 147 57 245 1 683
Zysk (strata) netto (tys.)* 147 57 245 1 683
Amortyzacja (tys.) 122 176 195 198
EBITDA (tys.) 230 71 360 1 828
Aktywa (tys.) 68 108 72 932 69 363 77 068
Kapitał własny (tys.)* 56 972 61 214 61 459 63 142
Liczba akcji (tys. szt.) 93 602,500 99 502,500 99 502,500 99 502,500
Zysk na akcję (zł) 0,002 0,001 0,002 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,609 0,615 0,618 0,635
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej