0,2770 zł
-1,77% -0,0050 zł
Softblue S.A. (SBE)

Wyniki finansowe - SOFTBLUE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 066 8 273 5 788 7 397
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 138 1 139 1 146 1 780
Zysk (strata) brutto (tys.) 234 35 922 2 409
Zysk (strata) netto (tys.)* 234 35 922 2 409
Amortyzacja (tys.) 200 165 386 168
EBITDA (tys.) 338 1 304 1 532 1 948
Aktywa (tys.) 84 937 79 736 77 806 80 113
Kapitał własny (tys.)* 63 861 63 896 64 818 67 227
Liczba akcji (tys. szt.) 99 502,500 99 502,500 99 502,500 99 502,500
Zysk na akcję (zł) 0,002 0,000 0,009 0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,642 0,642 0,651 0,676
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej