15,6000 zł
0,65% 0,1000 zł
PGS Software SA (PSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PGSSOFT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 726 5 991 6 236 6 361
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 449 1 568 1 922 1 805
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 379 1 904 1 992 1 487
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 098 1 554 1 637 1 192
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 1 449 1 568 1 922 1 805
Aktywa (tys. zł) 8 863 19 961 31 279 9 556
Kapitał własny (tys. zł)* 7 142 8 793 10 431 6 648
Liczba akcji (tys. szt.) 27 641,405 27 641,405 27 641,405 27 641,405
Zysk na akcję (zł) 0,040 0,056 0,059 0,043
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,258 0,318 0,377 0,240
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej