0,0670 zł
-2,90% -0,0020 zł
No Gravity Games SA (NGG)

Wyniki finansowe - NGGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 771 653 858 515
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -44 415 -131 -443
Zysk (strata) brutto (tys.) -67 410 -107 -444
Zysk (strata) netto (tys.)* -90 373 -49 -503
Amortyzacja (tys.) 6 6 6 6
EBITDA (tys.) -38 421 -125 -437
Aktywa (tys.) 4 551 4 997 4 952 4 344
Kapitał własny (tys.)* 2 166 2 539 2 490 1 933
Liczba akcji (tys. szt.) 169 756,381 169 756,381 169 756,381 169 756,381
Zysk na akcję (zł) -0,001 0,002 0,000 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,013 0,015 0,015 0,011
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej