3,7000 zł
-1,86% -0,0700 zł
SimFabric SA (SIM)

Wyniki finansowe - SIMFABRIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 924 1 157 3 777 3 041
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -5 771 578 712 5 025
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 337 613 -1 153 7 124
Zysk (strata) netto (tys.)* -6 260 582 -2 235 5 019
Amortyzacja (tys.) 230 317 498 -168
EBITDA (tys.) -5 541 895 1 210 4 857
Aktywa (tys.) 27 863 27 959 26 931 31 090
Kapitał własny (tys.)* 13 096 13 678 11 444 13 147
Liczba akcji (tys. szt.) 6 250,000 6 250,000 6 250,000 6 250,000
Zysk na akcję (zł) -1,002 0,093 -0,358 0,803
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,095 2,188 1,831 2,104
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej