3,5850 zł
0,00% 0,0000 zł
All In Games (ALG)

Wyniki finansowe - AIGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 707 185 346 161 434 136 435
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 179 60 213 180
Zysk (strata) brutto (tys.) 98 135 112 170
Zysk (strata) netto (tys.)* 110 117 87 99
Amortyzacja (tys.) 60 58 44 40
EBITDA (tys.) 239 118 257 220
Aktywa (tys.) 24 225 25 227 22 184 22 691
Kapitał własny (tys.)* 18 150 17 910 18 356 18 454
Liczba akcji (tys. szt.) 2 121,600 4 308,200 4 308,200 4 308,200
Zysk na akcję (zł) 0,052 0,027 0,020 0,023
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,555 4,157 4,261 4,284
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej