pb.pl
7,6000 zł
-2,56% -0,2000 zł
Sonel SA (SON)

Wyniki finansowe - SONEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 668 23 749 27 751 28 928
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 982 2 276 2 866 3 071
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 130 2 289 2 673 3 240
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 028 1 562 2 656 2 916
Amortyzacja (tys. zł) 1 885 1 664 1 585 1 614
EBITDA (tys. zł) 4 867 3 940 4 451 4 685
Aktywa (tys. zł) 95 401 101 180 101 595 105 551
Kapitał własny (tys. zł)* 80 867 82 539 78 412 81 018
Liczba akcji (tys. szt.) 14 000,000 14 000,000 14 000,000 14 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,216 0,112 0,190 0,208
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,776 5,896 5,601 5,787
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej