10,6500 zł
1,43% 0,1500 zł
Sonel SA (SON)

Wyniki finansowe - SONEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 28 539 26 057 31 862 38 850
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 399 4 943 2 236 3 785
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 273 5 217 2 047 3 985
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 260 4 838 1 342 3 145
Amortyzacja (tys.) 1 693 1 803 1 896 1 838
EBITDA (tys.) 4 092 6 746 4 132 5 623
Aktywa (tys.) 115 629 125 965 131 851 122 387
Kapitał własny (tys.)* 90 382 95 835 83 406 86 419
Liczba akcji (tys. szt.) 14 000,000 14 000,000 14 000,000 14 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,161 0,346 0,096 0,225
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,456 6,845 5,958 6,173
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej