pb.pl
2,4800 zł
2,06% 0,0500 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALEXP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 79 310 88 652 98 244 85 281
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 787 47 222 24 957 43 187
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 681 46 344 22 555 43 192
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 682 31 456 7 862 32 526
Amortyzacja (tys. zł) 14 035 14 178 14 361 14 431
EBITDA (tys. zł) 27 822 61 400 39 318 57 618
Aktywa (tys. zł) 1 358 044 1 291 294 1 284 166 1 322 052
Kapitał własny (tys. zł)* 804 192 744 510 753 937 786 335
Liczba akcji (tys. szt.) 247 262,023 247 262,023 247 262,023 247 262,023
Zysk na akcję (zł) 0,015 0,127 0,032 0,132
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,252 3,011 3,049 3,180
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej