pb.pl
3,20 zł
0,31% 0,01 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALEXP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 90 299 78 066 75 915 84 329
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 62 264 49 087 46 587 77 265
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 57 679 45 002 43 316 74 290
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 45 325 34 001 33 557 57 747
Amortyzacja (tys. zł) 11 726 11 909 12 717 12 779
EBITDA (tys. zł) 73 990 60 996 59 304 90 044
Aktywa (tys. zł) 1 474 702 1 438 346 1 449 969 1 357 815
Kapitał własny (tys. zł)* 658 834 693 479 727 504 714 486
Liczba akcji (tys. szt.) 247 262,023 247 262,023 247 262,023 247 262,023
Zysk na akcję (zł) 0,183 0,138 0,136 0,234
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,665 2,805 2,942 2,890
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej