2,7000 zł
0,19% 0,0050 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALEXP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 107 967 93 348 91 211 96 509
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 60 163 663 42 227 26 532
Zysk (strata) brutto (tys.) 59 660 328 40 168 26 962
Zysk (strata) netto (tys.)* 47 386 -3 944 30 949 14 929
Amortyzacja (tys.) 19 567 20 504 21 709 22 156
EBITDA (tys.) 79 730 21 167 63 936 48 688
Aktywa (tys.) 1 357 195 1 350 353 1 404 702 1 286 876
Kapitał własny (tys.)* 797 370 793 449 824 389 780 228
Liczba akcji (tys. szt.) 247 262,023 247 262,023 247 262,023 247 262,023
Zysk na akcję (zł) 0,192 -0,016 0,125 0,060
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,225 3,209 3,334 3,155
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej