pb.pl
3,95 zł
-0,25% -0,01 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALEXP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 80 106 90 299 78 066 75 915
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 011 62 264 49 087 46 587
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 47 421 57 679 45 002 43 316
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 503 45 325 34 001 33 557
Amortyzacja (tys. zł) 11 611 11 726 11 909 12 717
EBITDA (tys. zł) 63 622 73 990 60 996 59 304
Aktywa (tys. zł) 1 455 078 1 474 702 1 438 346 1 449 969
Kapitał własny (tys. zł)* 612 748 658 834 693 479 727 504
Liczba akcji (tys. szt.) 247 262,023 247 262,023 247 262,023 247 262,023
Zysk na akcję (zł) 0,148 0,183 0,138 0,136
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,478 2,665 2,805 2,942
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej