pb.pl
3,62 zł
-0,28% -0,01 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALEXP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 78 066 75 915 84 329 94 963
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 49 087 46 587 77 265 66 236
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 45 002 43 316 74 290 64 122
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 34 001 33 557 57 747 50 508
Amortyzacja (tys. zł) 11 909 12 717 12 779 12 856
EBITDA (tys. zł) 60 996 59 304 90 044 79 092
Aktywa (tys. zł) 1 438 346 1 449 969 1 357 815 1 384 411
Kapitał własny (tys. zł)* 693 479 727 504 714 486 765 417
Liczba akcji (tys. szt.) 247 262,023 247 262,023 247 262,023 247 262,023
Zysk na akcję (zł) 0,138 0,136 0,234 0,204
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,805 2,942 2,890 3,096
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej