pb.pl
9,0500 zł
0,00% 0,0000 zł
Stelmet SA (STL)

Wyniki finansowe - STELMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 210 870 127 828 65 491 181 660
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 664 -1 130 237 15 400
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 561 -18 337 5 050 5 523
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 20 948 -20 835 2 615 6 946
Amortyzacja (tys. zł) 10 579 10 671 10 511 11 321
EBITDA (tys. zł) 29 243 9 541 10 748 26 721
Aktywa (tys. zł) 819 887 769 168 747 746 827 317
Kapitał własny (tys. zł)* 474 383 457 436 460 223 467 444
Liczba akcji (tys. szt.) 29 364,215 29 364,215 29 364,215 29 364,215
Zysk na akcję (zł) 0,713 -0,710 0,089 0,237
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,155 15,578 15,673 15,919
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej