16,8000 zł
-0,30% -0,0500 zł
Sanok Rubber Company SA (SNK)

Wyniki finansowe - SANOK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 269 955 303 079 301 091 279 675
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 11 545 21 496 17 942 9 145
Zysk (strata) brutto (tys.) 9 885 21 245 18 334 8 034
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 584 16 422 13 833 6 195
Amortyzacja (tys.) 16 317 15 599 15 682 15 697
EBITDA (tys.) 27 862 37 095 33 624 24 842
Aktywa (tys.) 1 004 181 1 056 328 1 030 921 979 349
Kapitał własny (tys.)* 497 623 513 337 502 252 506 831
Liczba akcji (tys. szt.) 26 881,922 26 881,922 26 881,922 26 881,922
Zysk na akcję (zł) 0,208 0,611 0,515 0,230
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,511 19,096 18,684 18,854
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej