15,4000 zł
6,21% 0,9000 zł
Standrew SA (STD)

Wyniki finansowe - STANDREW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 775 5 746 5 483 5 835
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 478 325 360 187
Zysk (strata) brutto (tys.) 178 22 60 -101
Zysk (strata) netto (tys.)* 125 22 38 -107
Amortyzacja (tys.) 145 163 147 137
EBITDA (tys.) 623 488 507 324
Aktywa (tys.) 21 109 21 226 21 247 20 898
Kapitał własny (tys.)* 7 228 7 249 7 287 7 231
Liczba akcji (tys. szt.) 1 514,576 1 514,576 1 514,576 1 514,576
Zysk na akcję (zł) 0,083 0,014 0,025 -0,071
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,772 4,786 4,811 4,774
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej