6,8000 zł
4,62% 0,3000 zł
Standrew SA (STD)

Wyniki finansowe - STANDREW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 322 3 216 4 755 4 482
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 147 193 481 280
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 48 353 141
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 37 275 90
Amortyzacja (tys. zł) 127 122 124 124
EBITDA (tys. zł) 274 315 605 404
Aktywa (tys. zł) 20 745 20 813 20 116 20 444
Kapitał własny (tys. zł)* 5 305 5 342 5 538 5 628
Liczba akcji (tys. szt.) 1 514,576 1 514,576 1 514,576 1 514,576
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,024 0,181 0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,503 3,527 3,656 3,716
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej