5,7100 zł
-4,52% -0,2700 zł
ABG S.A. (ABG)

Informacje o spółce - ABG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

ABG jest jedną z największych firm informatycznych na polskim rynku w produkcji oprogramowania na zamówienie i znaczącym integratorem IT. Firma powstała w wyniku połączenia firm ABG Ster-Projekt i SPIN w czerwcu 2007 roku . Spółka posiada zróżnicowaną ofertę adresowaną przede wszystkim do administracji publicznej, opieki zdrowotnej, telekomunikacji , energetyki, instytucji NATO i Unii Europejskiej oraz finansów i ubezpieczeń.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 123A
Kod: 02-017
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 22 6077200
Fax: +48 22 6077100
Internet: www.abg.com.pl
Email: biuro@abg.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ABG SA
Prezes:
Sektor: systemy informatyczne
EKD: działalność w zakresie oprogramowania pozostała
Liczba akcji: 94 589 817
Zatrudnienie:
  • 241 (2004r.) - spółka
  • 421 (2004r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5210123237
KRS: 0000049592
EKD: 72,22
Ticker GPW: ABG
ISIN: PLSTRPR00014

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 540 107 855,07 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 94 589 817 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57 878 042
Liczba głosów na WZA: 94 589 817 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,15%
Kapitał akcyjny: 94 589 817,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57 878 042
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,85%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Asseco Poland SA 31 214 568 (32,99%) 31 214 568 (32,99%) 2008-06-11 -
Brzeski Dariusz 5 860 800 (6,19%) 5 860 800 (6,19%) 2008-05-12 -
Mitura Bogusław 5 136 520 (5,43%) 5 136 520 (5,43%) 2006-01-11 -
Aviva OFE Aviva Santander 5 104 955 (5,39%) 5 104 955 (5,39%) 2008-06-19 NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SON, TAR, KGN, UNI, PKP, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, AMB, AMC, FMF, DCR, FRO, KTY, OPL, DOM, PHN, ING, MIL, DVL, PEP, APT, ENE, GTC, ERB, ARH, PTG, PKO, FTE, RVU, ABS, AML, LVC, BFT, SNK, ABE, KRU, WPL, WWL,
Deutsche Bank AG przez DWS TFI 4 974 665 (5,25%) 4 974 665 (5,25%) 2008-03-31 PKM, , IMP,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria G - prawo poboru 2:1 5 658 500
84 877 500,00
1,00 15,00 17 541 350
17 541 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
2003-12-12
2003-12-31
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-06-10 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-26
seria B - subskrypcja prywatna 1997-08-05 8 000 000
8 000 000,00
1,00 1,00 8 100 000
8 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1997-12-04
1999-12-02
seria C - za obligacje zamienne 1997-12-08 1 000 000
14 200 000,00
1,00 14,20
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-25

konwersja obligacji na akcje 1999-03-22 1 000 000
1,00 9 100 000
9 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-05-04
1999-12-02
seria D - subskrypcja publiczna 1999-05-14 1 500 000
24 000 000,00
1,00 16,00 10 600 000
10 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-09-24
2000-01-18
seria E - kadra zarządzająca 1999-05-14 717 000
717 000,00
1,00 1,00 11 317 000
11 317 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-09-24
2000-01-18
2001-12-21
seria F - oferta menedżerska dla prezesa zarządu za 2004 rok 2002-08-29 226 340
226 340,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska opcja dla prezesa zarządu za 2003 rok 2002-08-29 226 340
226 340,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska opcja z 29.08.2002 2003-06-26 565 850
565 850,00
1,00 1,00 11 882 850
11 882 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-12
2007-08-09
seria H - zamienna: akcjonariusze ABG SA 4648 akcji Ster-Projekt za 1 akcję ABG 2005-05-16 46 902 968
1,00 64 444 318
64 444 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-29
2005-07-26
umorzenie akcji seria A 2007-05-17 -100 000
1,00 64 344 318
64 344 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-29
seria I - prawo poboru akcji serii A, Prokom SA, udziałowcy: Kom-Pakt PIW sp. z o.o., Spin SA, Radcomp SA 2007-05-17 5 913 085
46 476 848,10
1,00 7,86 70 257 403
70 257 403,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-29
seria J - oferta menedżerska za warranty 2007-05-17 2 842 219
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - zamienna: akcjonariusze Spin SA 4,41 akcji ABG Ster-Projekt SA za 1 akcje Spin SA 2007-05-17 24 332 414
1,00 94 589 817
94 589 817,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-29
zmiana firmy z ABG Ster-Projekt SA na ABG Spin SA 2007-05-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-29
połaczenie z PSI Radcomp SA bez podwyższania kapitału 2008-04-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-05-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2008-05-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2007-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2007-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2006-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2006-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2003-10-10 Prawo poboru 2:1
2001-12-21 Asymilacja akcji seria E
1999-12-02 Asymilacja akcji z CTO

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych