73,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Starward Industries SA (STA)

Wyniki finansowe - STARWARD

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 316 382 380 416
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -268 -275 -298 -309
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -264 -276 -296 -310
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -264 -276 -263 -310
Amortyzacja (tys. zł) 11 4 4 18
EBITDA (tys. zł) -257 -271 -294 -291
Aktywa (tys. zł) 7 624 7 296 7 050 9 498
Kapitał własny (tys. zł)* 7 105 6 830 6 566 8 972
Liczba akcji (tys. szt.) 1 848,000 1 848,000 1 848,000 1 875,995
Zysk na akcję (zł) -0,143 -0,149 -0,143 -0,165
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,845 3,696 3,553 4,782
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej