24,6000 zł
-0,40% -0,1000 zł
STS Holding SA (STH)

Wyniki finansowe - STSHOLDING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 166 557 152 849 146 181 115 639
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 74 072 70 335 59 025 19 433
Zysk (strata) brutto (tys.) 76 268 71 313 58 684 26 050
Zysk (strata) netto (tys.)* 57 965 53 594 43 822 15 328
Amortyzacja (tys.) 8 820 9 332 10 539 11 803
EBITDA (tys.) 82 892 79 667 69 564 31 236
Aktywa (tys.) 357 139 452 940 472 012 518 367
Kapitał własny (tys.)* 178 476 233 863 278 356 291 558
Liczba akcji (tys. szt.) 156 534,958 156 534,958 156 725,958 156 725,958
Zysk na akcję (zł) 0,370 0,342 0,280 0,098
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,140 1,494 1,776 1,860
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej