pb.pl
21,2000 zł
-0,47% -0,1000 zł
OEX SA (OEX)

Wyniki finansowe - OEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 116 708 125 436 149 804 146 133
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 653 7 943 5 503 8 299
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 044 6 948 5 232 6 867
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 788 4 791 3 186 4 487
Amortyzacja (tys. zł) 7 261 7 205 6 884 7 354
EBITDA (tys. zł) 14 914 15 148 12 387 15 653
Aktywa (tys. zł) 374 828 369 938 396 861 393 723
Kapitał własny (tys. zł)* 157 038 144 269 147 455 151 942
Liczba akcji (tys. szt.) 7 989,984 7 989,984 7 989,984 7 568,932
Zysk na akcję (zł) 0,599 0,600 0,399 0,593
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,654 18,056 18,455 20,074
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej