pb.pl
17,7000 zł
5,36% 0,9000 zł
OEX SA (OEX)

Wyniki finansowe - OEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 147 098 147 766 147 889 117 662
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 204 1 550 555 1 790
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 733 -280 20 057 209
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 006 308 14 812 -899
Amortyzacja (tys. zł) 8 180 8 228 7 527 7 329
EBITDA (tys. zł) 13 384 9 778 8 082 9 119
Aktywa (tys. zł) 445 801 437 904 384 233 369 408
Kapitał własny (tys. zł)* 146 100 146 409 153 149 152 250
Liczba akcji (tys. szt.) 7 989,984 7 989,984 7 989,984 7 989,984
Zysk na akcję (zł) 0,501 0,039 1,854 -0,113
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,285 18,324 19,168 19,055
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej