11,5000 zł
2,22% 0,2500 zł
The Dust SA (THD)

Wyniki finansowe - THEDUST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 822 923 1 350 1 151
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -495 -1 387 -663 -754
Zysk (strata) brutto (tys.) -495 -1 387 -636 -770
Zysk (strata) netto (tys.)* -353 -1 126 -447 -514
Amortyzacja (tys.) 15 18 20 20
EBITDA (tys.) -480 -1 369 -643 -734
Aktywa (tys.) 9 756 8 239 9 300 10 980
Kapitał własny (tys.)* 5 052 3 934 3 726 3 312
Liczba akcji (tys. szt.) 2 005,000 2 005,000 2 005,000 2 005,000
Zysk na akcję (zł) -0,176 -0,562 -0,223 -0,256
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,520 1,962 1,858 1,652
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej