0,3250 zł
6,91% 0,0210 zł
Intermarum SA (IMR)

Wyniki finansowe - INTM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 367 1 0 2
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 -26 -34 -30
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 -27 -35 -33
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 -27 -35 -33
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 8 -26 -34 -30
Aktywa (tys. zł) 3 221 3 551 3 193 4 221
Kapitał własny (tys. zł)* 2 466 2 903 2 531 2 498
Liczba akcji (tys. szt.) 36 356,666 36 356,666 36 356,666 36 356,666
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,001 -0,001 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,068 0,080 0,070 0,069
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej