pb.pl
15,6000 zł
3,31% 0,5000 zł
Telestrada SA (TLS)

Wyniki finansowe - TELESTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 493 13 555 14 147 14 169
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 214 2 092 2 265 2 705
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 223 2 072 2 273 2 715
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 760 1 714 1 862 2 132
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 2 214 2 092 2 265 2 705
Aktywa (tys. zł) 28 264 30 130 33 014 34 096
Kapitał własny (tys. zł)* 23 867 25 486 27 348 29 480
Liczba akcji (tys. szt.) 3 117,739 3 117,739 3 117,739 3 117,739
Zysk na akcję (zł) 0,565 0,550 0,597 0,684
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,655 8,174 8,772 9,456
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej