17,7800 zł
-1,77% -0,3200 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 281 702 348 713 208 386 253 863
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 20 055 57 548 23 032 50 966
Zysk (strata) brutto (tys.) 19 434 56 140 25 240 56 236
Zysk (strata) netto (tys.)* 15 727 41 110 20 277 44 951
Amortyzacja (tys.) 5 824 5 735 6 062 5 937
EBITDA (tys.) 25 879 63 283 29 094 56 903
Aktywa (tys.) 940 652 958 957 1 019 935 995 969
Kapitał własny (tys.)* 251 699 293 054 313 350 288 606
Liczba akcji (tys. szt.) 22 970,000 22 970,000 22 970,000 22 970,000
Zysk na akcję (zł) 0,685 1,790 0,883 1,957
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,958 12,758 13,642 12,564
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej