14,4000 zł
-1,37% -0,2000 zł
Torpol S.A. (TOR)

Wyniki finansowe - TORPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 340 079 397 220 405 943 219 542
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 215 16 684 26 977 8 575
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 294 15 395 26 018 8 056
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 805 12 355 22 264 6 512
Amortyzacja (tys. zł) 5 834 5 368 5 905 5 698
EBITDA (tys. zł) 16 049 22 052 32 882 14 273
Aktywa (tys. zł) 1 054 700 1 093 956 1 043 716 1 024 729
Kapitał własny (tys. zł)* 216 911 229 319 251 585 258 081
Liczba akcji (tys. szt.) 22 970,000 22 970,000 22 970,000 22 970,000
Zysk na akcję (zł) 0,296 0,538 0,969 0,284
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,443 9,983 10,953 11,236
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej