pb.pl
8,8400 zł
-1,67% -0,1500 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 136 818 128 850 157 149 165 594
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 172 18 601 24 407 24 554
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 876 18 187 24 070 24 226
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 724 14 857 19 133 19 228
Amortyzacja (tys. zł) 2 689 3 237 3 290 3 445
EBITDA (tys. zł) 24 861 21 838 27 697 27 999
Aktywa (tys. zł) 408 944 419 672 394 942 391 131
Kapitał własny (tys. zł)* 261 715 217 277 237 733 260 298
Liczba akcji (tys. szt.) 75 042,226 75 042,226 75 042,226 75 042,226
Zysk na akcję (zł) 0,236 0,198 0,255 0,256
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,488 2,895 3,168 3,469
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej