pb.pl
498,0000 zł
0,20% 1,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe - NEUCA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 986 487 2 005 054 2 149 754 2 637 349
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 37 552 38 329 34 331 70 109
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 38 262 36 126 33 630 63 939
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 28 861 27 967 24 520 49 454
Amortyzacja (tys. zł) 14 040 14 045 14 103 14 824
EBITDA (tys. zł) 51 592 52 374 48 434 84 933
Aktywa (tys. zł) 3 208 031 3 269 862 3 411 219 3 834 709
Kapitał własny (tys. zł)* 631 955 617 050 644 227 710 674
Liczba akcji (tys. szt.) 4 536,537 4 547,962 4 562,082 4 643,617
Zysk na akcję (zł) 6,362 6,149 5,375 10,650
Wartość księgowa na akcję (zł) 139,303 135,676 141,213 153,043
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej