pb.pl
2,2100 zł
-2,00% -0,0450 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Informacje o spółce - TRAKCJA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Głównym przedmiotem działalności jest kompleksowa realizacja robót związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową i drogową z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego. Uzupełnieniem usług jest budowa systemów elektroenergetycznych oraz systemów sterowania zdalnego.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 100, II p.
Kod: 00-807
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 226286263
Fax: +48 224741285
Internet: www.grupatrakcja.com
Email: sekretariat@grupatrakcja.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Trakcja SA
Prezes: Lewandowski Marcin
Sektor: inżynieria lądowa i wodna
EKD: roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Liczba akcji: 86 450 977
Zatrudnienie:
  • 1 207 (2019r.) - spółka
  • 2 262 (2019r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5250002439
KRS: 0000084266
EKD: 4212Z
Ticker GPW: TRK
ISIN: PLTRKPL00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 191 056 659,17 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 86 450 977 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52 849 486
Liczba głosów na WZA: 86 450 977 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,13%
Kapitał akcyjny: 69 160 781,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52 849 486
Cena nominalna akcji: 0,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,87%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Comsa SAU 28 399 145 (32,85%) 28 399 145 (32,85%) 2019-11-29 -
Agencja Rozwoju Przemysłu SA wraz z PKP PLK SA 16 117 647 (18,64%) 16 117 647 (18,64%) 2020-11-19 RAF, PCE,
PZU OFE Złota Jesień portfel 8 332 694 (9,64%) 8 332 694 (9,64%) 2019-11-06 SPN, WLC_1, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, SNK, OTM, KGN, ZEP, GTC, MSW, PCE, ABE, APR, OBL, MDG, DCR, MNC, AGO, AML, RMK, VRG, KTY, MIL, KRU, MCR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji zamiennych seria H 119 090 904
0,10 351 196 384
35 119 638,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-28
konwersja obligacji zamiennych seria H 60 000 000
0,10 411 196 384
41 119 638,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-19
split 1:10
0,10 130 105 480
13 010 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie PP w jednoosobową spółkę SP 1995-01-26 417 000
4 170 000,00
10,00 10,00 417 000
4 170 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-07

2008-04-01
renominacja akcji 1996-06-25 417 000
2,77 417 000
1 155 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:6 1997-10-17
1,00 2 502 000
2 502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 1997-10-17 417 000
6,00 417 000
2 502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2003-06-10 3 000 000
1,00 5 502 000
5 502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2004-04-26 -273 498
1,00 5 228 502
5 228 502,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - akcjonariusze:Trakcja Polska połączenie PKRE SA z Trakcja Polska 2004-11-23 8 318 087
1,00 13 546 589
13 546 589,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-07

2008-04-01
seria D - Comsa SA 2005-06-14 1 951 628
24 005 024,40
1,00 12,30 11 040 807
11 040 807,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-07

2008-04-01
seria E - subskrypcja prywatna 2005-06-14 2 580 885
1,00 13 621 692
13 621 692,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-07

2008-04-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B 2005-06-14 -4 457 410
1,00 9 089 179
9 089 179,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2006-08-16 -611 144
1,00 13 010 548
13 010 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2007-11-22 30 000 000
120 000 000,00
0,10 4,00 160 105 480
16 010 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-07
2008-05-28
2008-06-06
połączenie z PRK - 7 SA bez podwyższania kapitału 2009-07-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-01
seria G - COMSA SA za warranty subskrypcyjne serii A 2011-01-19 72 000 000
328 320 000,00
0,10 4,56 232 105 480
23 210 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-02
zmiana firmy z Trakcja Polska SA na Trakcja-Tiltra SA 2011-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
zmiana firmy z Trakcja-Tiltra SA na Trakcja SA 2012-12-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-21
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2012-12-12 185 454 360
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA bez podwyższania kapitału 2013-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Trakcja SA na Trakcja PRKiI SA 2013-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-19
renumeracja akcji: seria A 2014-10-16
0,80 0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 8:1 2014-10-16
0,80 51 399 548
41 119 638,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-04
seria B - subskrypcja prywatna 2019-09-27 10 279 909
17 475 845,30
0,80 1,70 61 679 458
49 343 566,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-29
seria C - subskrypcja prywatna 2019-09-27 24 771 519
42 111 582,30
0,80 1,70 86 450 977
69 160 781,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-29
seria D - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii F i G 2019-12-11 16 279 110
27 674 487,00
0,80 1,70
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Trakcja PRKiI SA na Trakcja SA 2020-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2018-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2016-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2014-12-12 Split 8:1
2009-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2009-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lewandowski Marcin Prezes Zarządu 2018-09-01 -
Nogalski Paweł Wiceprezes Zarządu 2015-06-09 -
Rusevicius Aldas Wiceprezes Zarządu 2017-11-30 -
Arciszewski Arkadiusz Wiceprezes Zarządu 2019-10-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Radziwiłł Dominik Przewodniczący RN 2015-11-26 -
Hulbój Michał Wiceprzewodniczący RN 2019-12-31 ORZELBIA - Członek RN
EMC - Członek RN
AC - Członek RN
LIBET - Członek RN
Montserrat, Jorge Miarnau Wiceprzewodniczący RN 2019-05-01 -
Vallespinosa, Miquel Llevat Członek RN 2011-07-04 -
Samarra, Fernando Perea Członek RN 2013-06-12 -
Budzisz Klaudia Członek RN 2019-12-04 -
Tenerowicz Krzysztof Członek RN 2019-12-20 -