12,1000 zł
0,83% 0,1000 zł
Tower Investments SA (TOW)

Wyniki finansowe - TOWERINVT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 414 16 818 10 440 -278
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 597 1 429 2 207 -943
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 607 818 1 636 -1 569
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 753 532 2 013 -1 127
Amortyzacja (tys.) 208 252 228 306
EBITDA (tys.) -4 389 1 681 2 435 -637
Aktywa (tys.) 115 640 107 296 109 512 112 429
Kapitał własny (tys.)* 58 342 58 874 62 132 61 005
Liczba akcji (tys. szt.) 1 560,750 1 560,750 1 560,750 1 560,750
Zysk na akcję (zł) -3,045 0,341 1,290 -0,722
Wartość księgowa na akcję (zł) 37,381 37,721 39,809 39,087
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej