pb.pl
20,0000 zł
-3,85% -0,8000 zł
Tower Investments SA (TOW)

Wyniki finansowe - TOWERINVT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 195 8 888 9 414 16 818
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -758 1 325 -4 597 1 429
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 432 671 -4 607 818
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 430 481 -4 753 532
Amortyzacja (tys. zł) 187 206 208 252
EBITDA (tys. zł) -571 1 531 -4 389 1 681
Aktywa (tys. zł) 108 910 113 199 115 640 107 296
Kapitał własny (tys. zł)* 62 628 63 110 58 342 58 874
Liczba akcji (tys. szt.) 1 560,750 1 560,750 1 560,750 1 560,750
Zysk na akcję (zł) -0,916 0,308 -3,045 0,341
Wartość księgowa na akcję (zł) 40,127 40,436 37,381 37,721
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej