1,4200 zł
-3,40% -0,0500 zł
UF GAMES S.A. (UFG)

Wyniki finansowe - UFGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 566 390 381 213
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 76 -82 -212 -149
Zysk (strata) brutto (tys.) 76 -82 -212 -149
Zysk (strata) netto (tys.)* 69 -76 -210 -138
Amortyzacja (tys.) 1 1 1 1
EBITDA (tys.) 77 -81 -211 -148
Aktywa (tys.) 2 743 2 606 2 311 2 311
Kapitał własny (tys.)* 2 395 2 319 2 109 1 971
Liczba akcji (tys. szt.) 3 450,000 3 450,000 3 450,000 3 450,000
Zysk na akcję (zł) 0,020 -0,022 -0,061 -0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,694 0,672 0,611 0,571
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej