4,9200 zł
-1,20% -0,0600 zł
ViDiS SA (VDS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - VIDIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 848 21 217 35 977 15 384
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -386 1 026 3 702 -96
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -125 984 3 690 -141
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -185 784 2 971 -203
Amortyzacja (tys. zł) 457 439 391 421
EBITDA (tys. zł) 71 1 465 4 093 325
Aktywa (tys. zł) 36 553 38 394 35 753 35 750
Kapitał własny (tys. zł)* 14 960 15 744 18 715 18 512
Liczba akcji (tys. szt.) 2 421,275 2 421,275 2 421,275 2 421,275
Zysk na akcję (zł) -0,076 0,324 1,227 -0,084
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,179 6,502 7,729 7,645
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej