1,5600 zł
-9,83% -0,1700 zł
Unfold (UNF)

Informacje o spółce - UNFOLD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność inwestycyjną typu venture capital i private equity. Inwestuje w dwa segmenty: IT (projekty w początkowej fazie wzrostu) i doradczo-finansowy (spółki serwisowe, których zadaniem poza bieżącą działalnością jest wspieranie innych spółek portfelowych w działalności biznesowej).

Dane teleadresowe

Ulica: pl. Powstańców Śląskich 15/225
Kod: 53-329
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 518860217
Fax:
Internet: www.ventureinc.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
BRAND24 224 682 10,09%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Venture INC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Prezes: Sitarz Jakub
Sektor:
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 30 301 656
Zatrudnienie:
  • 0 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: HLB M2 Audit PIE sp. z o.o.
NIP: 8992650810
KRS: 0000299743
EKD: 70,22
Ticker GPW: UNF
ISIN: PLVNTIN00011

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 47 270 583,36 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 30 301 656 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 615 604
Liczba głosów na WZA: 30 301 656 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,30%
Kapitał akcyjny: 3 030 165,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 615 604
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,30%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,70%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sitarz Jakub porozumienie, ZWZ 9 541 450 (31,97%) 9 541 450 (31,97%) 2022-09-15 TXT,
Jarzębowski Maciej porozumienie, ZWZ 8 614 300 (28,42%) 8 614 300 (28,42%) 2023-06-30 TXT,
Ciepły Mariusz porozumienie, ZWZ 8 459 854 (27,91%) 8 459 854 (27,91%) 2023-06-30 TXT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 461 656
0,10 30 301 656
3 030 165,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-17
seria A - akcje założycielskie 2007-11-02 50 000 000
500 000,00
0,01 0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2008-02-22
2017-11-06
scalenie akcji 10:1 2008-05-08
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2010-03-02 840 000
420 000,00
0,10 0,50 5 840 000
584 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2010-05-07
2017-11-06
seria C - subskrypcja prywatna 2010-11-23 1 000 000
0,10 6 840 000
684 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2011-03-24
2017-11-06
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-09-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 7 840 000
784 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2014-09-09
2017-11-06
seria E - subskrypcja prywatna 2015-06-29 1 000 000
0,10 8 840 000
884 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2015-10-20
2017-11-06
seria F - subskrypcja prywatna 2016-02-25 6 000 000
12 000 000,00
0,10 2,00 14 840 000
1 484 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2016-08-01
2017-11-06
zmiana firmy z Venture Incubator SA na Venture Inc SA 2016-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-19
seria G - subskrypcja otwarta 2016-11-10 15 000 000
30 000 000,00
0,10 2,00 29 840 000
2 984 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2017-10-18
2017-11-06
seria H - program motywacyjny 2021-05-17 1 790 400
179 040,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Venture INC ASI SA na Unfold.vc ASI SA 2022-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2022-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2021-05-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2021-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sitarz Jakub Prezes Zarządu 2016-07-26 TEXT - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ciepły Mariusz Przewodniczący RN 2016-06-30 TEXT - Prezes Zarządu
BRAND24 - Członek RN
Jarzębowska Urszula Członek RN 2015-06-29 TEXT - Członek Zarządu
Sitarz Anna Członek RN 2015-06-29 -
Mańdziak Marcin Członek RN 2016-06-30 - Prezes Zarządu
TEXT - Członek RN
Jarzębowski Maciej Członek RN 2019-06-28 TEXT - Przewodniczący RN
Alwin Joanna Członek RN 2019-06-28 -
Pawłowska Katarzyna Członek RN 2021-03-02 -