0,0220 zł
0,00% 0,0000 zł
Virtual Vision SA (VIV)

Informacje o spółce - VISION

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa, po sprzedaży spółki działającej w branży służby zdrowia – Eurodental (6 gabinetów stomatologicznych – szuka kolejnych okazji inwestycyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Krucza 16/22
Kod: 00-526
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8550303
Fax: +48 22 6440196
Internet: www.euroinvestment.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Euroinvestment SA
Prezes: Kunicki, Richard Maria
Sektor:
EKD: nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Liczba akcji: 400 000 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2023r.) - spółka
  • 0 (2016r.) - grupa
Audytor:
NIP: 9512223624
KRS: 0000284832
EKD: 60,20
Ticker GPW: VIV
ISIN: PLVRTLV00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 800 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 400 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 311 510 000
Liczba głosów na WZA: 430 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,87%
Kapitał akcyjny: 4 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 311 510 000
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,44%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,13%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
VAP Video Art Production GmbH 311 510 000 (77,87%) 311 510 000 (72,44%) 2022-06-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2007-06-29 30 000 000
300 000,00
0,01 0,01 30 000 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-16
seria B 2007-06-29 20 000 000
200 000,00
0,01 0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-16
seria C - prawo poboru 2007-06-29 1 000 000
10 000,00
0,01 0,01 51 000 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-23
2007-07-16
seria D - prawo poboru 2:1 2008-05-12 24 820 918
4 964 183,60
0,01 0,20 75 820 918
758 209,18
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-18
seria F - prawo poboru 4:1 2009-06-30 26 500 000
2 120 000,00
0,01 0,08 132 500 000
1 325 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna Michał Siciński, Art Production GmbH 2009-06-30 30 179 082
3 621 489,84
0,01 0,12 106 000 000
1 060 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-16
2009-08-14
seria G - subskrypcja prywatna udziałowcy firmy LTV Live Television GmbH 2010-03-24 117 500 000
70 500 000,00
0,01 0,60 250 000 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-20
zmiana firmy z Virtual Vision SA na Euroinvestment SA 2014-12-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-02
seria H - subskrypcja prywatna 2021-06-24 150 000 000
1 500 000,00
0,01 0,01 400 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-31
seria I - subskrypcja prywatna 2022-06-27 50 000 000
5 000 000,00
0,01 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2009-09-24 Prawo poboru 4:1
2008-06-10 Prawo poboru 2:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kunicki, Richard Maria Prezes Zarządu 2007-06-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Solvason Ivan Członek RN 2007-08-03 -
Christians Ralph Członek RN 2009-06-30 -
Dąbrowski Szymon Członek RN 2012-06-29 -