pb.pl
2,2500 zł
4,65% 0,1000 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 270 224 251 155 332 462 197 469
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 28 575 12 603 47 555 -11 914
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 29 281 181 53 864 -35 097
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 23 878 -1 826 44 348 -31 955
Amortyzacja (tys. zł) 28 100 28 286 28 578 29 313
EBITDA (tys. zł) 56 675 40 889 76 133 17 399
Aktywa (tys. zł) 1 440 540 1 475 256 1 431 314 1 434 309
Kapitał własny (tys. zł)* 826 994 819 371 863 286 831 331
Liczba akcji (tys. szt.) 245 610,540 245 610,540 245 610,540 245 610,540
Zysk na akcję (zł) 0,097 -0,007 0,181 -0,130
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,367 3,336 3,515 3,385
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej