3,7850 zł
-0,66% -0,0250 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 249 368 232 004 172 101 244 013
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 13 258 -2 893 -15 820 16 715
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 034 -16 720 -22 562 26 773
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 996 -18 870 -20 104 22 952
Amortyzacja (tys.) 26 546 25 698 26 543 26 795
EBITDA (tys.) 39 804 22 805 10 723 43 510
Aktywa (tys.) 1 431 098 1 457 995 1 438 621 1 433 543
Kapitał własny (tys.)* 834 049 815 116 795 012 826 202
Liczba akcji (tys. szt.) 245 610,540 245 610,540 245 610,540 245 610,540
Zysk na akcję (zł) 0,020 -0,077 -0,082 0,093
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,396 3,319 3,237 3,364
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej