3,3900 zł
-0,29% -0,0100 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 305 018 348 795 243 779 341 758
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 43 022 53 612 5 013 60 185
Zysk (strata) brutto (tys.) 29 787 49 592 -3 735 49 985
Zysk (strata) netto (tys.)* 23 674 39 788 -2 913 39 331
Amortyzacja (tys.) 24 677 26 071 27 549 26 864
EBITDA (tys.) 67 699 79 683 32 562 87 049
Aktywa (tys.) 1 460 669 1 494 392 1 467 533 1 484 987
Kapitał własny (tys.)* 849 876 889 664 886 751 886 225
Liczba akcji (tys. szt.) 245 610,540 245 610,540 245 610,540 245 610,540
Zysk na akcję (zł) 0,096 0,162 -0,012 0,160
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,460 3,622 3,610 3,608
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej