pb.pl
2,3900 zł
-1,24% -0,0300 zł
Vivid Games SA (VVD)

Wyniki finansowe - VIVID

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 184 5 023 6 340 6 372
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 69 777 1 335 1 087
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -244 579 946 1 027
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -317 569 834 1 008
Amortyzacja (tys. zł) 991 1 263 1 227 1 137
EBITDA (tys. zł) 1 060 2 040 2 562 2 224
Aktywa (tys. zł) 36 911 38 343 39 337 40 998
Kapitał własny (tys. zł)* 14 845 15 415 16 385 17 403
Liczba akcji (tys. szt.) 29 743,396 29 743,396 29 743,396 29 743,396
Zysk na akcję (zł) -0,011 0,019 0,028 0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,499 0,518 0,551 0,585
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej