720,0000 zł
-2,44% -18,0000 zł
Wawel SA (WWL)

Wyniki finansowe - WAWEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2001 II Q 2001 III Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 32 713 29 017 32 651
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 737 -235 -39
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 086 520 -643
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 086 520 -643
Amortyzacja (tys.) 1 044 1 121 1 149
EBITDA (tys.) 2 781 886 1 110
Aktywa (tys.) 78 501 70 579 79 996
Kapitał własny (tys.)* 29 950 30 926 30 283
Liczba akcji (tys. szt.) 1 499,855 1 499,855 1 499,855
Zysk na akcję (zł) 0,724 0,347 -0,429
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,969 20,619 20,191
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej