pb.pl

Wyniki finansowe - WODKAN

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 803 9 020 8 652 10 455
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 121 -587 -183 610
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 127 -596 -216 604
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 091 -930 -265 555
Amortyzacja (tys. zł) 3 201 1 008 2 133 2 165
EBITDA (tys. zł) 4 322 421 1 950 2 775
Aktywa (tys. zł) 263 901 213 775 214 835 220 277
Kapitał własny (tys. zł)* 215 200 174 130 173 865 174 420
Liczba akcji (tys. szt.) 5 118,675 5 118,675 5 118,675 5 118,675
Zysk na akcję (zł) 0,213 -0,182 -0,052 0,108
Wartość księgowa na akcję (zł) 42,042 34,019 33,967 34,075
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej