Wyniki finansowe - WODKAN

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 840 10 169 11 082 10 131
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -690 -525 1 565 -343
Zysk (strata) brutto (tys.) -774 -611 849 -421
Zysk (strata) netto (tys.)* -774 -611 849 -1 265
Amortyzacja (tys.) 2 022 2 026 2 028 2 107
EBITDA (tys.) 1 332 1 501 3 593 1 764
Aktywa (tys.) 248 537 249 850 250 177 250 413
Kapitał własny (tys.)* 171 412 170 801 172 260 170 995
Liczba akcji (tys. szt.) 5 118,675 5 118,675 5 118,675 5 118,675
Zysk na akcję (zł) -0,151 -0,119 0,166 -0,247
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,488 33,368 33,653 33,406
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej