pb.pl
4,2000 zł
-1,18% -0,0500 zł
Wielton SA (WLT)

Wyniki finansowe - WIELTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 686 296 511 441 505 564 472 458
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 30 294 21 064 8 991 2 970
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 27 761 17 308 6 667 -7 916
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 20 677 12 633 4 881 -6 367
Amortyzacja (tys. zł) 13 000 12 793 13 565 14 724
EBITDA (tys. zł) 43 294 33 857 22 556 17 694
Aktywa (tys. zł) 1 535 060 1 437 765 1 397 778 1 513 422
Kapitał własny (tys. zł)* 356 818 372 670 377 096 367 649
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375,000 60 375,000 60 375,000 60 375,000
Zysk na akcję (zł) 0,342 0,209 0,081 -0,105
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,910 6,173 6,246 6,089
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej