12,5600 zł
-0,95% -0,1200 zł
Wielton SA (WLT)

Wyniki finansowe - WIELTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 488 170 514 555 633 018 675 335
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 18 992 22 893 28 027 31 351
Zysk (strata) brutto (tys.) 15 904 20 356 25 957 26 075
Zysk (strata) netto (tys.)* 11 204 18 541 18 752 21 363
Amortyzacja (tys.) 14 984 15 414 15 738 16 465
EBITDA (tys.) 33 976 38 307 43 765 47 816
Aktywa (tys.) 1 444 854 1 479 268 1 638 114 1 740 149
Kapitał własny (tys.)* 387 620 403 749 424 533 429 836
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375,000 60 375,000 60 375,000 60 375,000
Zysk na akcję (zł) 0,186 0,307 0,311 0,354
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,420 6,687 7,032 7,119
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej