0,3000 zł
-1,32% -0,0040 zł
Werth-Holz SA (WHH)

Wyniki finansowe - WERTHHOLZ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 15 439 5 630 7 315 19 750
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 636 -963 619 5 041
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 363 -1 265 740 3 085
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 109 -1 077 598 2 126
Amortyzacja (tys.) 271 322 309 304
EBITDA (tys.) 1 907 -641 928 5 345
Aktywa (tys.) 46 465 47 061 57 433 57 150
Kapitał własny (tys.)* 25 274 24 137 24 735 26 861
Liczba akcji (tys. szt.) 85 184,000 85 184,000 85 184,000 85 184,000
Zysk na akcję (zł) 0,013 -0,013 0,007 0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,297 0,283 0,290 0,315
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej