120,4000 zł
-3,68% -4,6000 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Wyniki finansowe - WIRTUALNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 310 455 359 561 405 295 361 492
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 38 630 58 635 109 602 74 326
Zysk (strata) brutto (tys.) 26 118 46 343 89 971 56 273
Zysk (strata) netto (tys.)* 14 393 31 890 70 147 39 324
Amortyzacja (tys.) 38 556 39 683 38 393 36 066
EBITDA (tys.) 77 186 98 318 147 995 110 392
Aktywa (tys.) 2 092 213 2 148 732 2 067 650 2 085 124
Kapitał własny (tys.)* 902 018 848 521 860 350 880 725
Liczba akcji (tys. szt.) 29 291,058 29 295,898 29 298,814 29 303,416
Zysk na akcję (zł) 0,491 1,089 2,394 1,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,795 28,964 29,365 30,055
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej