pb.pl
11,4500 zł
3,15% 0,3500 zł
Wittchen S.A. (WTN)

Informacje o spółce - WITTCHEN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Gdańska 60
Kod: 05-152
Miejscowość: Palmiry
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7663333
Fax: +48 22 7663303
Internet: www.wittchen.com
Email: office@wittchen.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Wittchen SA
Prezes: Wittchen Jędrzej
Sektor: odzież i obuwie
EKD: działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Liczba akcji: 18 223 001
Zatrudnienie:
  • 453 (2019r.) - spółka
  • 455 (2019r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9511022154
KRS: 0000352760
EKD: 46,16
Ticker GPW: WTN
ISIN: PLWTCHN00030

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 211 386 811,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 18 223 001 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 124 046
Liczba głosów na WZA: 18 223 001 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,02%
Kapitał akcyjny: 3 644 600,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 124 046
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,98%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
SIMEI Investments Ltd. 13 124 046 (72,02%) 13 124 046 (72,02%) 2015-12-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
udziały 9 600
4 800 000,00
500,00 500,00 9 600
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-31
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 28 250
0,20 18 178 772
3 635 754,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 27 465
0,20 18 150 522
3 630 104,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 23 057
0,20 18 123 057
3 624 611,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-06
podwyższenie kapitału seria B 1 600 000
0,20 18 100 000
3 620 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-19
2015-12-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 44 229
0,20 18 223 001
3 644 600,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-17
podwyższenie kapitału przejęcie Wittchen Investment Sp. z o.o. 2009-04-15 22 002
500,00 31 602
15 801 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-19
podwyższenie kapitału 2009-09-08 10 000
500,00 41 602
20 801 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-26
split 1:100 przekształcenie sp.z o.o. w SA 2010-02-23
5,00 4 160 200
20 801 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-31
split 1:2,5 seria A - 5000000, B - 5400500 2011-03-13
2,00 10 400 500
20 801 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-10-14
2011-04-15
seria C - subskrypcja publiczna 2011-03-14 4 064 214
24 385 284,00
2,00 6,00 14 464 714
28 929 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-27
podział akcji seria A - 2000000, B - 2160200 2011-03-14
5,00 4 160 200
20 801 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2014-12-04 150 535 286
3 010 705,72
0,02 0,02 165 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-19
renominacja akcji 2014-12-04
0,02 14 464 714
289 294,28
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-19
scalenie akcji 10:1 2015-06-08
0,20 16 500 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-06
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-09-09 141 000
28 200,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z JR Wittchen Premium sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-03-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-03
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2019-05-14 210 000
42 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-05-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2018-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2017-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,83 zł
2017-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,83 zł
2016-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2016-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wittchen Jędrzej Prezes Zarządu 2011-07-01 -
Wittchen Monika Wiceprezes Zarządu 2011-07-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Marcinkiewicz Paweł Przewodniczący RN 2015-04-23 -
Mirecki Józef Wiceprzewodniczący RN 2011-07-01 -
Mirecka Barbara Członek RN 2011-07-01 -
Dziedzic, Monika Marta Członek RN 2015-08-18 -
Sobieszek Adam Członek RN 2018-03-05 -