pb.pl
0,8480 zł
-0,24% -0,0020 zł
ZAMET INDUSTRY SA (ZMT)

Wyniki finansowe - ZAMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 43 062 39 043 37 098 35 665
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 891 2 834 1 261 379
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 313 2 680 932 6
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 469 2 189 1 314 2
Amortyzacja (tys. zł) 2 169 2 151 2 129 1 669
EBITDA (tys. zł) 6 060 4 985 3 390 2 048
Aktywa (tys. zł) 190 704 187 959 181 680 188 892
Kapitał własny (tys. zł)* 120 495 122 595 124 029 123 790
Liczba akcji (tys. szt.) 105 920,000 105 920,000 105 920,000 105 920,000
Zysk na akcję (zł) 0,023 0,021 0,012 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,138 1,157 1,171 1,169
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej