pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZREMB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 675 6 430 7 298 6 687
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 715 -155 25 363
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 432 7 043 -370 450
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 357 6 944 -259 327
Amortyzacja (tys. zł) 196 207 183 201
EBITDA (tys. zł) 2 911 52 208 564
Aktywa (tys. zł) 26 478 24 518 24 909 25 994
Kapitał własny (tys. zł)* 2 447 5 850 6 012 6 338
Liczba akcji (tys. szt.) 11 977,088 11 977,088 11 477,089 12 327,088
Zysk na akcję (zł) 0,197 0,580 -0,023 0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,204 0,488 0,524 0,514
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej