Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ZEPAK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych oraz poprzez spalanie i współspalanie biomasy. Aktywa wytwórcze obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim (Elektrownia Pątnów II, która jest wyposażona w blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Elektrownia Konin, oraz dwie elektrownie dodatkowo wyposażone w instalacje współspalania biomasy: Elektrownia Pątnów I i Elektrownia Adamów).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kazimierska 45
Kod: 62-510
Miejscowość: Konin
Kraj: Polska
Telefon: +48 63 2473000
Fax: +48 63 2473030
Internet: www.zepak.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ZE PAK SA
Prezes: Woźny Piotr
Sektor: energetyka
EKD: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Liczba akcji: 50 823 547
Zatrudnienie:
  • 868 (2022r.) - spółka
  • 3 273 (2022r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 6650001645
KRS: 0000021374
EKD: 3530Z
Ticker GPW: ZEP
ISIN: PLZEPAK00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 143 529 807,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 50 823 547 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 154 328
Liczba głosów na WZA: 50 823 547 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,80%
Kapitał akcyjny: 101 647 094,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 154 328
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Solorz Zygmunt wraz z Argumenol Investment Company Ltd., Elektrim SA i Embud sp. z o.o. 33 523 911 (65,96%) 33 523 911 (65,96%) 2020-10-20 MDS, ATG, CPS,
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 635 719 (9,12%) 4 635 719 (9,12%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, IPE, MSP, NWG, KGN, APR, RMK, MSW, MBR, KTY, ENE, MNC, AGO, MIL, DVL, GTC, OBL, SNK, DCR, ABE, OTM, KRU, MCR, PCE, VRG, ACG, PRM, MDG,
NN OFE portfel 4 503 242 (8,86%) 4 503 242 (8,86%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN,
Allianz Polska OFE 3 491 456 (6,86%) 3 491 456 (6,86%) 2023-05-12 QMK, OTS, CBF, VOX, ABE, GTC, AMC, ENE, FTE, DVL, MLG, ELT, IZS, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, TXT, BFT, ABS, ACP, KRU, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SNK, SEL, RVU, MIL, PHN, AMB, KGH, UNI, OPL, ALR, GEA, PEO, CCC, DOM, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, MCR, ERB, APT, CAR, ARH, WPL, PEP, CRI,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B 2 001 000
12,00 8 671 000
104 052 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana numeracji akcji seria A1, B1
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-05
2012-10-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-12-29 6 670 000
80 040 000,00
12,00 12,00 6 670 000
80 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-12-31
split 1:6 2012-08-20
2,00 52 026 000
104 052 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-05
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-02-21 -1 202 453
2,00 50 823 547
101 647 094,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-23
połączenie z PAK Holdco sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-06-22

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z PAK Infrastruktura sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-09-17

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Elektrownia Pątnów II sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-12-09

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z PAK-Atom SA bez podwyższania kapitału 2023-11-28

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2017-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,29 zł
2017-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,29 zł
2015-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2015-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2014-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2014-08-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Woźny Piotr Prezes Zarządu 2020-11-06 -
Artwik Zygmunt Wiceprezes Zarządu 2015-10-30 -
Nietopiel Maciej Wiceprezes Zarządu 2020-06-22 -
Sobierajska Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2021-03-02 -
Janiszowski Andrzej Wiceprezes Zarządu 2020-11-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Solorz Zygmunt Przewodniczący RN 2020-12-11 ELEKTRIM - Przewodniczący RN
CYFPOLS - Przewodniczący RN
MIDAS - Wiceprzewodniczący RN
Walendziak Wiesław Wiceprzewodniczący RN 2017-06-28 MIDAS - Członek RN
Szeląg Tomasz Sekretarz RN 2016-10-26 CYFPOLS - Członek RN
NETIA - Członek RN
Zakrzewski Sławomir Członek RN 2017-10-21 -
Krystek Grzegorz Członek RN 2019-04-15 -
Nowak, Alojzy Zbigniew Członek RN 2020-06-19 JSW - Członek RN
BMILLENN - Członek RN
CYFPOLS - Członek RN
Sobierajski Henryk Członek RN 2020-12-01 -
Grzesiak Jarosław Członek RN 2022-03-10 CYFPOLS - Członek RN
Solorz Tobias Członek RN 2022-03-10 CYFPOLS - Członek RN
ASSECOP - Członek RN
Żak Piotr Członek RN 2022-03-10 NETIA - Przewodniczący RN
CYFPOLS - Członek RN
ASSECOP - Członek RN