26,2000 zł
-0,38% -0,1000 zł
Pfleiderer Group SA (PFL)

Wyniki finansowe - PFLEIDER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 266 507 262 781 262 319 259 958
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 15 237 7 638 -2 517 6 041
Zysk (strata) brutto (tys.) 12 740 -2 065 -10 662 419
Zysk (strata) netto (tys.)* 9 825 -9 691 -10 988 -127
Amortyzacja (tys.) 19 848 21 466 23 230 23 007
EBITDA (tys.) 35 085 29 104 20 713 29 048
Aktywa (tys.) 922 394 902 167 937 478 931 351
Kapitał własny (tys.)* 148 517 133 270 120 110 118 282
Liczba akcji (tys. szt.) 64 701,007 64 701,007 64 701,007 64 701,007
Zysk na akcję (zł) 0,152 -0,150 -0,170 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,295 2,060 1,856 1,828
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej