pb.pl
474,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Wyniki finansowe - ZYWIEC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 606 693 1 122 466 1 076 913 763 730
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 477 118 363 153 145 40 900
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 888 113 174 137 129 37 804
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 493 91 081 109 633 26 938
Amortyzacja (tys. zł) 39 008 47 351 47 711 50 885
EBITDA (tys. zł) 51 485 165 714 200 856 91 785
Aktywa (tys. zł) 2 199 151 3 045 060 2 755 576 2 581 910
Kapitał własny (tys. zł)* 321 064 100 307 211 144 86 836
Liczba akcji (tys. szt.) 10 271,337 10 271,337 10 271,337 10 271,337
Zysk na akcję (zł) 0,632 8,867 10,674 2,623
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,258 9,766 20,557 8,454
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej