482,0000 zł
0,21% 1,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Wyniki finansowe - ZYWIEC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 733 730 701 258 1 206 299 1 102 166
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 44 765 6 344 105 483 56 879
Zysk (strata) brutto (tys.) 35 873 -2 283 110 622 23 613
Zysk (strata) netto (tys.)* 26 710 -2 039 91 121 19 436
Amortyzacja (tys.) 51 427 47 111 48 367 49 109
EBITDA (tys.) 96 192 53 455 153 850 105 988
Aktywa (tys.) 2 581 866 2 812 551 3 047 007 2 798 521
Kapitał własny (tys.)* 205 820 243 176 275 831 287 319
Liczba akcji (tys. szt.) 10 271,337 10 271,337 10 271,337 10 271,337
Zysk na akcję (zł) 2,600 -0,199 8,871 1,892
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,038 23,675 26,854 27,973
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej