0,2100 zł
-32,26% -0,1000 zł
Central European Distribution Corporation (CDC)

Wyniki finansowe - CEDC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 331 239 148 208 187 201 191 331
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -339 358 -3 091 7 237 15 179
Zysk (strata) brutto (tys.) -399 223 66 009 -96 300 41 555
Zysk (strata) netto (tys.)* -437 714 62 496 -93 649 35 769
Amortyzacja (tys.) 4 390 4 815 5 028 5 232
EBITDA (tys.) -334 968 1 724 12 265 20 411
Aktywa (tys.) 2 072 529 2 032 742 1 868 525 0
Kapitał własny (tys.)* 266 370 358 453 187 666 0
Liczba akcji (tys. szt.) 70 684,670 73 139,898 78 842,022 78 842,022
Zysk na akcję (zł) -6,192 0,854 -1,188 0,454
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,768 4,901 2,380 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej