pb.pl

Santander Akcji Tureckich (Santander FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK26

Wartość jednostki: 31,76 zł
Aktywa: 74 816 300 zł
Max 1R: 32,27 zł
Min 1R: 23,92 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji tureckich
Towarzystwo: Santander TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji tureckich
1D 31,76 0,00% 0,08%
7D 31,53 0,73% -0,52%
1M 31,71 -0,09% 0,84%
3M 32,27 -1,58% 3,29%
6M 28,75 14,91% 2,09%
1R 26,55 19,62% 5,97%
3L 36,84 -14,00% -9,67%
YTD 25,90 19,62% 3,58%

Najlepsze fundusze akcji tureckich

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 31,76 zł 19,62%
Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) 51,19 zł 6,62%
Investor Turcja (Investor SFIO) 123,25 zł 2,81%