pb.pl
5,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
EUROHOLD BULGARIA AD (EHG)

Informacje o spółce - EUROHOLD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa koncentruje się świadczeniu niebankowych usług finansowych, zarządzaniu aktywami, leasingu, ubezpieczeniach oraz sprzedaży samochodów. Działa w Bułgarii, Rumunii, Serbii i Macedonii.

Dane teleadresowe

Ulica: 43 Christopher Columbus Blvd.
Kod: 1592
Miejscowość: Sofia
Kraj: Zagranica
Telefon: +359 2 9651653
Fax: +359 2 9651652
Internet: www.EuroHold.bg
Email: investors@eurohold.bg

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Eurohold Bulgaria AD
Prezes: Boshov, Kiril Ivanov
Sektor: ubezpieczenia - pozostałe
EKD:
Liczba akcji: 197 525 600
Zatrudnienie:
  • 6 (2014r.) - spółka
  • 2 651 (2018r.) - grupa
Audytor:
NIP: 175187337
KRS: 111639
EKD:
Ticker GPW: EHG
ISIN: BG1100114062

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 125 895 920 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 197 525 600 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 171 977 201
Liczba głosów na WZA: 197 525 600 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,07%
Kapitał akcyjny: 197 525 600,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 171 977 201
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Starcom Holding AD 92 547 492 (46,85%) 92 547 492 (46,85%) 2017-02-28 -
Dar Finance EOOD 24 883 010 (12,60%) 24 883 010 (12,60%) 2012-07-05 -
Blubeard Investments Ltd. 21 864 098 (11,07%) 21 864 098 (11,07%) 2019-12-11 -
KJK Capital OY poprzez KJK Fund II Balkan Discovery 20 474 680 (10,37%) 20 474 680 (10,37%) 2017-02-28 -
Specialized Logistic Systems AD 12 207 921 (6,18%) 12 207 921 (6,18%) 2018-12-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje założycielskie cena nominalna w BGN 50 002 586
0,00
1,00 0,00 50 002 586
50 002 586,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-12
2011-12-15
akcje zwykłe - prawo poboru 1:0,25 cena nominalna w BGN 12 495 050
0,00
1,00 0,00 62 497 636
62 497 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-12-15
akcje zwykłe - prawo poboru 1:1 cena nominalna w BGN 46 146 076
0,00
1,00 0,00 108 643 712
108 643 712,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-12-15
podwyższenie kapitału cena nominalna w BGN 18 701 288
0,00
1,00 0,00 127 345 000
127 345 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-12-15
akcje zwykłe cena nominalna w BGN 2011-07-27 36 214 570
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


prawo poboru 3:2 cena w BGN 2016-06-27 34 000 000
34 000 000,00
1,00 1,00 161 345 000
161 345 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-06
prawo poboru 4:1 cena w BGN 2017-10-02 36 180 600
47 034 780,00
1,00 1,30 197 525 600
197 525 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-22
2018-02-28
akcje zwykłe cena nominalna w BGN 2019-04-22 79 010 240
154 069 968,00
1,00 1,95 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-11-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2019-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-11-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-12-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-10-16 Prawo poboru 4:1
2017-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-12-28 Prawo poboru 3:2
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2016-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-12-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Boshov, Kiril Ivanov Prezes Zarządu 2011-09-19 -
Mukova, Zlatolina Ivanova Członek Zarządu 2011-09-19 -
Assenov, Assen Emanouilov Członek Zarządu 2011-09-19 -
Minchev Assen Członek Zarządu / Dyrektor Zarządzający 2011-09-19 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Christov, Assen Milkov Przewodniczący RN 2011-09-19 -
Dimitrov, Dimitar Stoianov Wiceprzewodniczący RN 2011-09-19 -
Munkov, Ivan Georgiev Członek RN 2011-09-19 -
Vassilev, Nikolay Vassilev Członek RN 2011-09-19 -
Lefter Razvan Członek RN 2015-03-17 -
Georgiev, Radi Georgiev Członek RN 2015-03-17 -