pb.pl
5,5000 zł
-9,09% -0,5500 zł
EUROHOLD BULGARIA AD (EHG)

Wyniki finansowe - EUROHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 298 532 270 213 392 490 395 864
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 556 5 327 26 126 13 468
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 277 -3 878 17 668 5 767
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 181 -4 437 16 884 4 506
Amortyzacja (tys. zł) 2 587 2 811 2 729 3 114
EBITDA (tys. zł) 13 143 8 138 28 855 16 582
Aktywa (tys. zł) 1 358 515 1 353 626 1 395 001 1 423 593
Kapitał własny (tys. zł)* 174 480 154 777 168 630 170 350
Liczba akcji (tys. szt.) 197 525,600 197 525,600 197 525,600 197 525,600
Zysk na akcję (zł) 0,011 -0,022 0,085 0,023
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,883 0,784 0,854 0,862
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej