pb.pl
5,9500 zł
-0,83% -0,0500 zł
EUROHOLD BULGARIA AD (EHG)

Wyniki finansowe - EUROHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 301 925 298 532 270 213 395 633
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 800 10 556 5 327 27 600
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 804 3 277 -3 878 18 595
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -243 2 181 -4 437 17 899
Amortyzacja (tys. zł) 2 414 2 587 2 811 2 757
EBITDA (tys. zł) 11 214 13 143 8 138 30 357
Aktywa (tys. zł) 1 366 800 1 358 515 1 353 626 1 394 887
Kapitał własny (tys. zł)* 170 483 174 480 154 777 171 643
Liczba akcji (tys. szt.) 197 525,600 197 525,600 197 525,600 197 525,600
Zysk na akcję (zł) -0,001 0,011 -0,022 0,091
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,863 0,883 0,784 0,869
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej