pb.pl
1,5000 zł
-1,96% -0,0300 zł
E-Star Alternative Energy Service Plc. (EST)

Informacje o spółce - ESTAR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka E-Star prowadzi działalność w następujących obszarach: efektywne dostawy ciepła i miejskie systemy ciepłownicze, oparte na ekologicznych źródłach energii pierwotnej; efektywne energetycznie usługi oświetlenia publicznego, oparte o najnowocześniejszą technologię regulacji napięcia. Oprócz tego spółka bierze udział w projekcie Unii Europejskiej dotyczącym wdrażania nowoczesnych metod pomiaru, a ponadto prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach związanych z podstawowym przedmiotem działalności.

Dane teleadresowe

Ulica: Klapka u. 11
Kod: 1134
Miejscowość: Budapeszt
Kraj: Zagranica
Telefon: +36 1 2793550
Fax: +36 1 2793551
Internet: www.e-star.hu
Email: tatrai.peter@e-star.hu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ESTAR 531 041 7,08%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt.
Prezes: Soós Csaba
Sektor: energia odnawialna
EKD:
Liczba akcji: 7 500 000
Zatrudnienie:
  • 6 (2015r.) - spółka
  • 16 (2018r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: EST
ISIN: HU0000089198

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 250 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 7 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 614 687
Liczba głosów na WZA: 7 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,19%
Kapitał akcyjny: 75 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 614 687
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,73%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,81%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hungarian State 2 628 688 (35,05%) 2 628 688 (37,72%) 2013-11-30 -
Eetek Ltd. 2 241 203 (29,88%) 2 241 203 (32,16%) 2017-07-14 -
E-Star ESCO Kft. 1 213 755 (16,18%) 1 213 755 (17,42%) 2015-04-16 -
Enefi Plc. 531 041 (7,08%) 531 041 (8,43%) 2019-08-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w HUF 2 400 000
0,00
10,00 0,00 2 400 000
24 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w HUF 240 000
0,00
10,00 0,00 2 640 000
26 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-05
obniżenie kapitału umorzenie akcji -25 358 866
0,00
10,00 0,00 27 172 579
271 725 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-17
zmiana firmy z E-Star Alternative Energy Service Plc. na ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. 2013-12-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-20
akcje zwykłe cena nominalna i emisyjna w HUF 2014-09-09 49 891 445
18 260 268 870,00
10,00 366,00 52 531 445
525 314 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-30
2013-10-30
2013-11-12
podwyższenie kapitału cena nominalna w HUF 2016-12-02 2 500 000
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-09-26 -19 672 579
0,00
10,00 0,00 7 500 000
75 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Soós Csaba Prezes Zarządu 2016-05-01 -
Gagyi, Pálffy Attila Członek Zarządu 2016-05-01 -
Bálint László Członek Zarządu 2016-05-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Siska, Miklós László Członek RN 2016-04-04 -
Sárkány Gergely Członek RN 2016-04-04 -
Ildikó Sebők Członek RN 2016-04-04 -