pb.pl
1,5000 zł
-1,96% -0,0300 zł
E-Star Alternative Energy Service Plc. (EST)

Wyniki finansowe - ESTAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 IV Q 2017 II Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. HUF) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. HUF) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. HUF) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. HUF)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. HUF) 0 0 0 0
EBITDA (tys. HUF) 0 0 0 0
Aktywa (tys. HUF) 2 037 536 2 038 970 1 902 636 1 759 317
Kapitał własny (tys. HUF)* 1 347 492 1 468 715 1 455 032 1 362 211
Liczba akcji (tys. szt.) 27 172,579 7 500,000 7 500,000 7 500,000
Zysk na akcję (HUF) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (HUF) 49,590 195,829 194,004 181,628
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej