pb.pl

Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IVS02

Wartość jednostki: 35,72 zł
Aktywa: 193 943 000 zł
Max 1R: 35,86 zł
Min 1R: 35,15 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: Skarbiec TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 35,68 0,11% 0,09%
7D 35,73 -0,03% 0,13%
1M 35,82 -0,36% 0,08%
3M 35,55 0,48% 0,40%
6M 35,56 0,45% 0,40%
1R 35,43 0,82% 0,76%
3L 33,57 6,21% 6,20%
YTD 35,57 0,48% 0,72%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
NN FIO Obligacji 2 291,38 zł 3,66%
ALFA SFIO 3,02 zł 3,42%
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,92 zł 3,34%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 144,35 zł 3,03%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,45 zł 2,89%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKamil Sobolewski

WIADOMOŚCI

Brak wiadomości