pb.pl
11,8500 zł
-1,25% -0,1500 zł
AB Inter Rao Lietuva (IRL)

Informacje o spółce - INTERAOLT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Operuje na rynku energii elektrycznej w regionie bałtyckim i jest jednym z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Zarządza jedną z największych w regionie bałtyckim farm wiatrowych, zlokalizowaną na zachodzie Litwy. Jednym z długofalowych celów spółki jest zwiększanie inwestycji w zieloną energię, prowadzące do redukcji zanieczyszczeń, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ograniczenia importu i eksportu podstawowych źródeł energii.

Dane teleadresowe

Ulica: A.Tumeno g. 4, block B
Kod: 01109
Miejscowość: Wilno, Litwa
Kraj: Zagranica
Telefon: +370 52421121
Fax: +370 52421121
Internet: www.interrao.lt
Email: info@interrao.lt

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Inter Rao Lietuva AB
Prezes: Tsurkan Karina
Sektor: energetyka
EKD:
Liczba akcji: 20 000 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 12 (2017r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Baltic
NIP:
KRS: 126119913
EKD:
Ticker GPW: IRL
ISIN: LT0000128621

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 237 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 20 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 000 000
Liczba głosów na WZA: 20 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,99%
Kapitał akcyjny: 5 800 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 000 000
Cena nominalna akcji: 0,29 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
RAO Nordic OY 10 200 000 (51,00%) 10 200 000 (51,00%) 2012-11-23 -
UAB Scaent Baltic 5 800 000 (28,99%) 5 800 000 (28,99%) 2012-11-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w LTL 20 000 000
0,00
1,00 0,00 20 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-12-18
renominacja akcji cena w EUR 2015-04-30 0
0,00
0,29 0,00 20 000 000
5 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,49 zł
2019-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,49 zł
2018-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,51 zł
2018-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,51 zł
2017-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2017-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2016-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,56 zł
2016-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,56 zł
2015-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,27 zł
2015-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,27 zł
2014-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2014-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2013-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,63 zł
2013-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,63 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tsurkan Karina Prezes Zarządu 2012-01-01 -
Balciunas Giedrius Członek Zarządu 2012-01-01 -
Cebatariunas Vidas Członek Zarządu 2012-01-01 -
Miroshnichenko Evgeny Członek Zarządu 2017-06-06 -
Panina Alexandra Członek Zarządu 2018-06-28 -
Sarymsakov Evgeny Członek Zarządu 2018-07-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Popova Evgeniya Przewodniczący RN 2016-12-29 -
Abramkov Alexander Członek RN 2012-12-14 -
Badenkov Anton Członek RN 2012-12-14 -
Garbaravicius Jonas Członek RN 2012-12-14 -
Konstantinov Michail Członek RN 2012-12-14 -
Pakhomov Aleksander Członek RN 2012-12-14 -
Ananieva Natalia Członek RN 2014-04-30 -