pb.pl
15,6000 zł
-0,32% -0,0500 zł
AB Inter Rao Lietuva (IRL)

Wyniki finansowe - INTERAOLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 90 516 101 575 17 870 58 153
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 4 219 4 414 551 2 696
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 4 098 4 648 3 686 2 904
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 3 893 3 920 3 417 2 415
Amortyzacja (tys. euro) 618 679 701 671
EBITDA (tys. euro) 4 837 5 093 1 252 3 367
Aktywa (tys. euro) 53 601 55 887 65 063 46 185
Kapitał własny (tys. euro)* 21 515 24 944 29 221 28 180
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,195 0,196 0,171 0,121
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,076 1,247 1,461 1,409
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej