pb.pl
12,5000 zł
-1,57% -0,2000 zł
AB Inter Rao Lietuva (IRL)

Wyniki finansowe - INTERAOLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 59 457 47 696 88 683 92 433
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 3 440 253 7 087 4 154
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 3 314 277 7 008 4 148
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 2 563 -173 5 578 3 485
Amortyzacja (tys. euro) 606 603 607 594
EBITDA (tys. euro) 4 046 856 7 694 4 748
Aktywa (tys. euro) 50 168 42 197 63 633 61 742
Kapitał własny (tys. euro)* 20 310 9 529 19 126 17 459
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,128 -0,009 0,279 0,174
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,016 0,476 0,956 0,873
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej